Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Projekty » Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

 

Starania Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w Gołczy o unowocześnienie procesu kształcenia poprzez aktualną literaturę i wydawnictwa multimedialne zakończyły się sukcesem.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga pozytywnie oceniła nasz projekt "Edukacja czytelnicza młodzieży - multimedia oraz książki naukowe i popularno-naukowe w Bibliotekach Gminy Gołcza" i przyznała dotację w wysokości 10 tys. zł.

Biblioteka chcąc sprostać oczekiwaniom czytelników zaprosiła studentów, uczącą się młodzież a także osoby dorosłe zmieniające lub podnoszące swoje kwalifikacje do zgłaszania propozycji książkowych lub multimedialnych, które chcieliby znaleźć w zbiorach biblioteki.

Projekt realizowaliśmy do końca września 2005 roku, a podsumowaniem akcji była impreza promująca Fundację Bankowa im. Leopolda Kronenberga oraz książki zakupione ze środków Fundacji.

 

Zdjęcia można przejrzeć w naszej galerii.