Fundacja im. Andrzeja Urbańczyka

Projekty » Fundacja im. Andrzeja Urbańczyka

2003

 

8 listopada 2003 roku Biblioteka Publiczna Gminy Gołcza otrzymała sprzęt komputerowy, który przekazał Prezes Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka Wojciech Filemonowicz.
Celem programu jest kontynuowanie i rozwijanie inicjatyw A. Urbańczyka na rzecz kształtowania dialogu politycznego i społecznego, otwartości na postęp i modernizację społeczeństwa oraz sprzyjanie rozwojowi kultury.
Przekazany sprzęt przyczynił się do uruchomienia pierwszego nowoczesnego stanowiska komputerowego z bezpłatnym dostępem do Internetu dla czytelników.