Gołczańskie spotkania z folklorem

Projekty » Gołczańskie spotkania z folklorem

 

 

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury „MECENAT MAŁOPOLSKI”, Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury otrzymała dotację na realizację projektu z zakresu „Edukacja dla kultury” (3.3) w wysokości 8.500 zł.

 

 

Projekt "Gołczańskie spotkania z folklorem" skierowany był do społeczności Gminy Gołcza, głównie do dzieci i młodzieży. Miał na celu rozpowszechnianie tradycji i kultury ludowej naszego regionu oraz zachęcenie do czynnego udziału w jej tworzeniu.

W ramach "Gołczańskich spotkań z folklorem" zostały zorganizowane:
• lekcje polskich tańców narodowych
• wiosenne spotkania z mistrzem – warsztaty taneczne
• wycieczka do muzeum etnograficznego
• letnie spotkania z folklorem – dożynki .

Dzięki dotacji Województwa Małopolskiego dla Zespołu Pieśni i Tańca „GOŁCZAWIANIE” działającego przy BiOAK zostały zakupione stroje krakowskie.

 

Zdjęcia można przejrzeć w naszej galerii.