Orange dla bibliotek

Projekty » Orange dla bibliotek

2012 - 2014

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”.

Dotacja w bieżacym roku wyniosła 2 116,28 zł. i przeznaczona została na sfinansowanie rocznego dostępu do Internetu w bibliotece głównej i filii.

Celem projektu jest edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych, a także zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterrze edukacyjnym do końca grudnia 2014.