Sponsorzy

            

        

 

- Krakowski Bank Spółdzielczy  

- Saria Polska Sp. z o.o. o/Secanim w Wielkanocy 

- Gmina Gołcza 

- Starostwo Powiatowe Powiatu Miechowskiego 

- Urzad Marszałkowski Województwa Małopolskiego

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozowju Gminy Gołcza

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkaoholowych

- Firma Handlowa AGRO Gołcza

- Pośrdenctwo Ubezpieczeniowe Maria Orłowska