Wyjazd do Centrum Nauki Leonardo da Vinci

Aktualności » Wyjazd do Centrum Nauki Leonardo da Vinci

Centrum Nauki Leonardo da Vinci jest oddziałem Regionalnego Centrum Naukowo -Technologicznego. To niezwykły punkt na mapie regionu świętokrzyskiego, przeznaczony do aktywnego i inspirującego wypoczynku.


To idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, grup szkolnych, aktywnych seniorów…dla wszystkich!


Główną ideą działania Centrum jest wzbudzenie zainteresowania wśród zwiedzających naukami przyrodniczymi, poprzez aktywne i wzmacniające postawę kreatywną działania edukacyjne, okraszone wyśmienitą zabawą